Giải thể doanh nghiệp cần những thủ tục gì?

Giải thể doanh nghiệp cần những thủ tục gì là câu hỏi khiến không ít các chủ doanh nghiệp trăn trở. Thủ tục giải thể doanh nghiệp tại Việt Nam tương đối phức tạp, đòi hỏi kết quả của nhiều thủ tục hành chính đến từ các cơ quan nhà nước khác nhau. Công ty tư vấn Luật 24h sẽ giúp bạn khắc phục những khó khăn trong việc giải quyết các thủ tục liên quan đến việc giải thể doanh nghiệp. Chúng tôi cam kết mang đến cho quý khách hàng dịch vụ nhanh chóng và hiệu quả nhất.

GIẢI THỂ DOANH NGHIỆP LÀ GÌ?

Giải thể doanh nghiệp là việc các chủ doanh nghiệp chấm dứt hoạt động kinh doanh và sự tồn tại của doanh nghiệp; đồng thời tiến hành các thủ tục pháp lý với các cơ quan quản lý có thẩm quyền về việc giải thể, nhằm mục đích chấm dứt tư cách pháp nhân và các quyền, nghĩa vụ liên quan đến doanh nghiệp đó.

GIẢI THỂ DOANH NGHIỆP CẦN NHỮNG THỦ TỤC GÌ?

giải thể doanh nghiệp cần những thủ tục gì?

Quy trình giải thể doanh nghiệp yêu cầu nhiều thủ tục hành chính khác nhau

 

1. Doanh nghiệp bị thu hồi giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh theo quyết định của Tòa Án

 

Đối với trường hợp công ty bị giải thể do bị thu hồi giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc theo quyết định của Tòa Án, thì thủ tục giải thể doanh nghiệp được thực hiện như sau:

Bước 1. Ngay sau khi nhận được quyết định giải thể của Tòa án hoặc quyết định thu hồi giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, cơ quan đăng ký kinh doanh sẽ chuyển tình trạng pháp lý của doanh nghiệp trên cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp sang tình trạng đang làm thủ tục giải thể.

Bước 2. Sau khi bị thu hồi giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc nhận được quyết định giải thể doanh nghiệp của Tòa Án, doanh nghiệp phải triệu tập họp để ra quyết định giải thể (Quyết định của chủ doanh nghiệp tư nhân đối với doanh nghiệp tư nhân; quyết định của chủ sở hữu công ty hoặc của Hội đồng thành viên đối với Công ty trách nhiệm hữu hạn; quyết định của Đại hội đồng cổ đông đối với công ty cổ phần)
Doanh nghiệp giải thể phải gửi:
• Quyết định giải thể;
• Danh sách các chủ nợ và phương thức giải quyết nợ đối với từng chủ nợ: địa điểm, phương thức thanh toán và cách thức, thời hạn thanh toán.
Đến các cơ quan sau:
• Cơ quan đăng ký kinh doanh
• Cơ quan quản lý thuế trực tiếp
• Người lao động
• Niêm yết công khai tại trụ sở chính và chi nhánh của doanh nghiệp
• Các chủ nợ

Bước 3. Cơ quan đăng ký kinh doanh ra thông báo về việc giải thể doanh nghiệp
Sau 180 ngày kể từ ngày thông báo tình trạng giải thể mà không có sự phản đối của bên có liên quan hoặc trong 5 ngày làm việc kể từ ngày nhận được đề nghị giài thể của doanh nghiệp, Phòng đăng ký kinh doanh sẽ ra thông báo giải thể doanh nghiệp và chuyển tình trạng pháp lý của doanh nghiệp trên cổng thông tin điện tử.

 

2. Giải thể doanh nghiệp theo quyết định của chủ doanh nghiệp

 

Thủ tục giải thể đối với tất cả các loại hình doanh nghiệp chỉ khác nhau về giấy tờ hồ sơ, còn trình tự thực hiện thủ tục là giống nhau:

Bước 1: Thực hiện thủ tục với Tổng Cục Hải Quan nếu doanh nghiệp có hoạt động xuất nhập khẩu.

Doanh nghiệp phải thực hiện thủ tục xin xác nhận hoàn thuế của Tổng cục hải quan nếu doanh nghiệp có thực hiện hoạt động xuất nhập khẩu theo quy định tại Điều 140 Thông tư 38/2015/TT-BTC, thông tư quy định về thủ tục hải quan, kiểm tra, giám sát hải quan, thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu và quản lý thuế đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu.
Hồ sơ xin xác nhận hoàn thuế của Tổng cục hải quan bao gồm:
Văn bản đề nghị xác nhận hoàn thành nghĩa vụ nộp thuế (theo mẫu)
Bản chụp giấy chứng nhận đăng ký thành lập doanh nghiệp

Bước 2:Thực hiện thủ tục hoàn thành nghĩa vụ thuế (thông báo chấm dứt hiệu lực mã số thuế) với cơ quan quản lý thuế.

Doanh nghiệp khi tiến hành giải thể doanh nghiệp phải làm thủ tục chấm dứt hiệu lực mã số thuế trước với cơ quan quản lý thuế theo quy định tại Thông tư 95/2016/TT-BTC.
Hồ sơ chấm dứt hiệu lực mã số thuế bao gồm:
• Văn bản đề nghị chấm dứt hiệu lực mã số thuế;
• Quyết định giải thể (của chủ doanh nghiệp tư nhân đối với doanh nghiệp tư nhân, của chủ sở hữu và Hội đồng thành viên đối với công ty trách nhiệm hữu hạn, của Đại hội đồng cổ đông đối với Công ty Cổ phần);
• Biên bản họp của Hội đồng thành viên hoặc Đại hội đồng cổ đông về việc giải thể doanh nghiệp;
• Bản sao giấy chứng nhận đăng ký thành lập doanh nghiệp;
• Nếu doanh nghiệp có hoạt động xuất nhập khẩu thì phải bổ sung thêm văn bản xác nhận hoàn thành nghĩa vụ thuế của Tổng cục Hải Quan;

 

Bước 3: Thực hiện thủ tục giải thể tại cơ quan đăng ký kinh doanh

Hồ sơ thông báo giải thể doanh nghiệp gửi lên phòng đăng ký kinh doanh nơi doanh nghiệp đặt trụ sở chính bao gồm các giấy tờ sau:
• Thông báo giải thể doanh nghiệp
• Quyết định giải thể doanh nghiệp
• Biên bản hợp về việc giải thể doanh nghiệp
• Biên bản thanh lý tài sản
• Xác nhận đóng tài khoản ngân hàng
• Xác nhận đóng mã số thuế
• Danh sách các chủ nợ và phương án giải quyết (nếu có)
• Bản chính giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp
• Thông báo hủy mẫu dấu (theo mẫu)

Lưu ý: Đối với trường hợp doanh nghiệp được thành lập trước năm 2015 mà sử dụng con dấu do cơ quan Công An cấp thì phải thực hiện thủ tục trả lại mẫu con dấu cho cơ quan Công An. Hồ sơ trả con dấu bao gồm:
• Công văn xin trả mã dấu
• Con dấu và giấy chứng nhận đăng ký mẫu dấu do Công an cấp
• Bản sao giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp
Ngoài việc gửi thông bảo giải thể tới phòng đăng ký kinh doanh, chủ doanh nghiệp còn phải gửi thông báo, quyết định giải thể của mình tới người lao động, đăng quyết định giải thể trên Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp và phải được niêm yết công khai tại trụ sở chính.

DỊCH VỤ GIẢI THỂ DOANH NGHIỆP TẠI LUẬT 24H

 

giải thể doanh nghiệp cần những thủ tục gì

 

Quy trình giải thể doanh nghiệp gồm nhiều công đọan phức tạp, đòi hỏi kết quả của nhiều thủ tục hành chính khác nhau. Nếu bạn là người bận rộn, không có nhiều thời gian để giải quyết và làm theo các bước giải thể doanh nghiệp cần những thủ tục gì, Công ty Luật 24h sẵn lòng giúp đỡ bạn trong việc giải quyết các thủ tục hành chính liên quan đến giải thể doanh nghiệp.
Với đội ngũ nhân viên chuyên nghiệp, được đào tạo bài bản và am hiểu pháp luật, Luật 24h cam kết mang đến cho khách hàng dịch vụ giải thể doanh nghiệp nhanh chóng và hoàn hảo nhất.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *