Những thông tin cơ bản về quy trình chuyển đổi hộ kinh doanh cá thể sang doanh nghiệp – Phần 1

Hộ kinh doanh cá thể có lẽ không còn là hình thức kinh doanh còn xa lạ với nhiều người phải không nào? Về cơ bản, đây chính là hình thức kinh doanh nhỏ lẻ, quy mô vốn khá thấp và chủ sở hữu sẽ là các cá nhân hoặc hộ gia đình.

Tuy nhiên sau 1 thời gian hoạt động, nếu chủ hộ kinh doanh đó có nhu cầu muốn chuyển đổi hộ kinh doanh cá thể sang doanh nghiệp để đáp ứng nhiều hơn nhu cầu phát triển của mình thì chủ hộ sẽ phải thực hiện 1 quy trình cơ bản theo đúng yêu cầu của pháp luật. Dưới đây là những thông tin về quy trình này:

Theo 1 số quy định trước đây, các hộ kinh doanh cá thể không tể chuyển đổi thành doanh nghiệp mà chỉ có cách là lựa chọn giải thể hộ kinh doanh, sau đó mới thành lập doanh nghiệp. Tuy nhiên hiện nay, căn cứ vào Nghị định số 108/2018/NĐ – CP sửa đổi, bổ sung của Nghị định số 78/2015/NĐ – CP về đăng ký doanh nghiệp, trong Khoản 6 Điều 1 có nêu rõ: Các hộ kinh doanh có thể trực tiếp chuyển sang doanh nghiệp, đồng thời để làm được điều này thì cần chuẩn bị bộ hồ sơ chuyển đổi.

Trên cơ sở chuyển đổi từ hộ kinh doanh cá thể sang doanh nghiệp, hồ sơ đăng ký thành lập doanh nghiệp bao gồm các giấy tờ sau: Bản chính Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh, bản sao hợp lệ Giấy chứng nhận đăng ký thuế cùng 1 số giấy tờ quy định rõ tại Điều 21, Điều 22 và Điều 23 Nghị định số 78/2015/NĐ – CP về việc đăng ký doanh nghiệp tương ứng với các loại hình doanh nghiệp. Cụ thể:

  • Hồ sơ chuyển đổi hộ kinh doanh cá thể sang doanh nghiệp tư nhân sẽ bao gồm: Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh bản chính; giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp; giấy chứng nhận đăng ký thuế bản sao hợp lệ; bản sao hợp lệ của 1 trong các giấy tờ chứng thực cá nhân của chủ doanh nghiệp (Chứng minh nhân dân, Căn cước công dân hoặc hộ chiếu trong thời hạn sử dụng)

 

  • Hồ sơ chuyển đổi hộ kinh doanh cá thể thành Công ty TNHH Hai thành viên trở lên, công ty hợp danh và công ty cổ phần cần có: Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh bản chính; giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp; giấy chứng nhận đăng ký thuế bản sao hợp lệ; bản điều lệ công ty; danh sách thành viên của công ty TNHH Hai thành viên trở lên, công ty hợp danh. Đối với công ty cổ phần thì cần có danh sách cổ đông sáng lập cũng như cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài đối, danh sách người đại diện theo ủy quyền với cổ đông nước ngoài là tổ chức. Đối với trường hợp người thành lập doanh nghiệp là cá nhân thì cần cung cấp các giấy tờ chứng thực cá nhân (Chứng minh nhân dân, căn cước công dân hoặc hộ chiếu).

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *