Những thông tin cơ bản về quy trình chuyển đổi hộ kinh doanh cá thể sang doanh nghiệp – Phần 2

Riêng trong hồ sơ chuyển đổi hộ kinh doanh cá thể sang Công ty TNHH một thành viên cần có: Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh bản chính; giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp; giấy chứng nhận đăng ký thuế bản sao hợp lệ; bản điều lệ công ty; bản sao hợp lệ của 1 trong các giấy tờ chứng thực cá nhân (Chứng minh nhân dân, căn cước công dân hoặc hộ chiếu) của người đại diện theo ủy quyền đối với công ty TNHH một thành viên được tổ chức theo quy định tại Điểm a, Khoản 2, Điều 78 của Luật Doanh nghiệp.

Không những thế, các bạn cũng cần chuẩn bị danh sách người đại diện theo ủy quyền cũng như bản sao hợp lệ của 1 trong các giấy tờ chứng thực cá nhân (chứng minh nhân dân, căn cước công dân hoặc hộ chiếu) của từng người đại diện theo ủy quyền đối với công ty TNHH một thành viên được tổ chức theo quy định tại Điểm b, Khoản 1, Điều 78 của Luật Doanh nghiệp.

Ngoài ra còn cần bản sao hợp lệ của các loại giấy tờ sau:

Nếu chủ sở hữu công ty là cá nhân thì cần một trong các giấy tờ chứng thực cá nhân của chủ sở hữu.

Nếu chủ sở hữu công ty là tổ chức (trừ Nhà nước) cần có quyết định thành lập hoặc Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, cũng có thể là các giấy tờ tương đương khác, bản điều lệ hoặc tài liệu tương đương khác của chủ sở hữu.

Đối với trường hợp doanh nghiệp được thành lập bởi nhà đầu tư nước ngoài hoặc 1 tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài thì cần có giấy chứng nhận đăng ký đầu tư

 Đối với trường hợp chủ sở hữu công ty là tổ chức thì phải cung cấp thêm văn bản ủy quyền của chủ sở hữu cho người được ủy quyền

Dưới đây là trình tự thực hiện chuyển đổi hộ kinh doanh cá thể sang doanh nghiệp:

Bước 1: Tùy theo loại hình doanh muốn chuyển đổi sẽ chuẩn bị bộ hồ sơ tương ứng.

Bước 2: Nộp bộ hồ sơ tại Phòng đăng ký kinh doanh của Sở Kế hoạch và Đầu tư nơi doanh nghiệp dự định đặt trụ sở chính.

Bước 3: Phòng đăng ký kinh doanh sau khi tiếp nhận và xem xét tính hợp lệ của hồ sơ sẽ tiến hành trả biên nhận hồ sơ, trong đó có hẹn thời gian trả kết quả.

Bước 4: Đến ngày hẹn, đến Phòng đăng ký kinh doanh nhận Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.

Bước 5: Khắc dấu doanh nghiệp và thông báo mẫu con dấu.

Bước 6 : Trong thời gian 30 ngày kể từ ngày thành lập, phải đăng bố cáo thành lập doanh nghiệp.

Ngoài ra trong thời gian 2 ngày kể từ ngày cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, bên Phòng Đăng ký kinh doanh sẽ tiến hành gửi bản sao Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp cùng bản chính Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh đến cơ quan đăng ký kinh doanh cấp huyện (nơi hộ đặt trụ sở) để thực hiện chấm dứt hoạt động của hộ kinh doanh.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *