Quy định về việc góp vốn đối với công ty TNHH Hai thành viên trở lên

Ngày hôm nay, chúng tôi sẽ cung cấp cho các quý vị những thông tin cần thiết về việc góp vốn đối với công ty TNHH Hai thành viên trở lên như sau. Đây đều là những lưu ý cơ bản các bạn cần quan tâm.

Trước hết, các bạn cần biết rằng vốn điều lệ của công ty TNHH Hai thành viên trở lên khi đăng ký doanh nghiệp chính là Tổng giá trị phần vốn góp của các thành viên cam kết đóng góp vào công ty.

Khi đó, toàn bộ các thành viên phải góp vốn để đóng góp cho công ty đúng như những gì đã cam kết khi đăng ký thành lập doanh nghiệp trong khoảng thời gian là 90 ngày (tính từ ngày được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp). Nếu các thành viên trong công ty có nhu cầu góp vốn phần vốn góp cho công ty bằng các tài sản khác với những loại tài sản đã cam kết  thì cần phải nhận được sự tán thành của đa số các thành viên còn lại trong công ty. Các thành viên có các quyền và nghĩa vụ ứng với tỷ lệ phần vốn góp như những gì đã cam kết góp.

Sau thời hạn quy định 90 ngày mà vẫn có thành viên chưa đóng góp hoặc góp chưa đủ số vốn đã cam kết thì được xem xét xử lý như sau:

a. Thành viên chưa góp vốn theo cam kết không còn là thành viên của công ty nữa.

b. Thành viên chưa góp đủ phần vốn góp như đã cam kết sẽ chỉ có các quyền tương ứng với phần vốn góp đã góp.

c. Theo quyết định của Hội đồng thành viên, phần vốn góp chưa góp của các thành viên sẽ được chào bán.

Trong trường hợp có thành viên chưa góp hoặc chưa góp đủ số vốn đã cam kết như trên, công ty cần tiến hành đăng ký điều chỉnh vốn điều lệ và tỷ lệ phần vốn góp của các thành viên bằng số vốn đã góp trong thời gian là 60 ngày (tính từ ngày cuối cùng phải góp đủ). Các thành viên chưa góp vốn hoặc chưa góp đủ số vốn đã cam kết hoàn toàn phải chịu trách nhiệm tương ứng với phần vốn góp đã cam kết trong các trường hợp phát sinh.

Trong thời điểm góp đủ phần vốn góp, công ty của bạn sẽ phải cấp đầy đủ giấy chứng nhận phần vốn góp cho thành viên tương ứng với giá trị phần vốn đã góp. Giấy chứng nhận đó phải đáp ứng đủ các nội dung như sau:

  • Có tên và mã số doanh nghiệp, địa chỉ trụ sở chính của doanh nghiệp.

 

  • Vốn điều lệ của công ty.

 

  • Đầy đủ họ, tên, địa chỉ thường trú và số Thẻ căn cước công dân, quốc tịch, Giấy chứng minh nhân dân, Hộ chiếu hoặc các chứng thực cá nhân tương ứng hợp pháp đối với các thành viên là cá nhân. Với các thành viên là tổ chức thì phải có tên, mã số doanh nghiệp hoặc số quyết định thành lập, địa chỉ trụ sở chính.

 

  • Phần vốn góp và giá trị vốn góp của các thành viên.

 

  • Số và ngày cấp giấy chứng nhận phần vốn góp.

 

  • Họ tên đầy đủ và chữ ký của người đại diện theo pháp luật của công ty.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *